Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 8: The world of work

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 41 Unit 8 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country.

(Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.)

Tạm dịch:

Độ phổ biến của nghề ...?

Kỹ năng cần thiết để làm nghề này là gì?

Trình độ chuyên môn cần thiết để vào nghề hay công việc là gì?

Nơi mọi người có thể tìm thấy công việc liên quan đến nghề nghiệp này?

Nghề nghiệp này bao gồm những gì? những lựa chọn của nghề nghiệp là gì?

Những lợi ích hay lợi thế là gì? những hạn chế hay bất lợi là gì ...?

Display the information on a poster and present it to the class focusing on the similarities and differences in the job requirements between Viet Nam and another country. Invite the rest of the class to ask you questions at the end.

(Trình bày thông tin trên một poster và trình bày cho lớp học tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong các yêu cầu công việc giữa Việt Nam và các nước khác. Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.)

Loigiaihay.com


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me