Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Giải bài tập trang 270, 271 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá?...

Câu 1 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá?

A. Phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

B. Phản ánh sự tiến hoá phân li.

C. Phản ánh sự tiến hoá đồng quy.

D. Phản ánh nguồn gốc chung.

Trả lời:

Đáp án B. Phản ánh sự tiến hoá phân li.

 


Câu 2 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

A. nguồn gốc chung của sinh vật.

B. sự tiến hoá phân li.

C. mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.

D. quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài.

Trả lời:

Đáp án C. mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.

 


Câu 3 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo lục địa là gì?

A. Có sự du nhập các loài từ các nơi khác đến.

B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.

C. Có những loài đặc hữu.

D. Cả B và C.

Trả lời:

Đáp án B. Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.

 


Câu 4 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đóng góp quan trọng của học thuyết Đacuyn là

A. đề xuất biến dị cá thể có vai trò quan trọng cho tiến hoá.

B. đưa ra thuyết chọn lọc.

C. giải thích nguồn gốc chung các loài.

D. giải thích được sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Trả lời:

Đáp án B. đưa ra thuyết chọn lọc.

 


Câu 5 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hoá tổng hợp là

A. giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới.

B. tổng hợp các bằng chứng tiến hoá từ nhiều lĩnh vực.

C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá nhỏ.

D. xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hoá lớn.

Trả lời:

Đáp án C. làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá nhỏ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác