Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 4: The mass media

Tổng hợp các bài tập trong phần Language - trang 48 Unit 4 SGK tiếng anh 12 Thí điểm

Vocabulary (Từ vựng)

1   Match the words/phrases in the box with the definitions.

(Nối các từ / cụm từ trong khung với các định nghĩa.)

Hướng dẫn giải:

1. c   2. a    3. e    4. b   5. f   6. d

Tạm dịch:

1. phương tiện thông tin đại chúng - các phương tiện truyền thông chủ yếu đến với mọi người trên quy mô lớn, chẳng hạn như truyền hình, đài phát thanh, phim ảnh, báo chí ...

2. nghiện - không thể ngừng làm điều gì đó vì bạn thích nó rất nhiều.

3. hiệu quả - làm tốt một cái gì đó mà không lãng phí thời gian, tiền bạc, hoặc năng lượng.

4. mạng xã hội - việc sử dụng trang web và ứng dụng để kết nối với những người có cùng sở thich.

5. bắt nạt qua mạng  - việc sử dụng truyền thông điện tử để gây tổn thương, đe dọa hoặc gây rắc rối cho ai đó.

6. nhắn tin ngay lập tức - một loại chat trực tuyến mọi lúc.

2   Complete the sentences with the words/phrases in 1. 

(Hoàn thành câu với các từ / cụm từ ở bài 1.)

Hướng dẫn giải:

1. the mass media    2. addicted

3. social networking       4. efficient

 5. instant messaging      6. cyberbullying

 Tạm dịch:

1. Hầu hết mọi người phụ thuộc nhiều vào các phương tiện thông tin đại chúng thể nguồn thông tin chủ yếu của họ.

2. Hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp thế giới bị nghiện máy tính và trò chơi điện tử.

3. Thanh thiếu niên có thể trở nên nghiện mạng xã hội nếu họ không thể kiểm soát thời gian họ dành cho trực tuyến.

4. Quảng cáo trực tuyến hiệu quả hơn quảng cáo truyền hình vì số lượng lớn người dùng Internet.

5. Những người trẻ tuổi thích tin nhắn nhanh vì tốc độ, sự tiện lợi và sự riêng tư của họ.

6. Nhiều người dùng Internet xóa tài khoản xã hội của họ vì đe doạ qua mạng.

Pronunciation (Phát âm)

Revision: The pronunciation of the verb ending -ed  (Ôn tập: Sự phát âm của động từ kết thúc bằng -ed)

1  Listen and repeat. Pay attention to the ending -ed of the verbs.

(Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến kết thúc -ed của động từ.)

Click tại đây để nghe: 


2   Listen and repeat the sentences. Notice the verbs ending -ed. 

(Nghe và lặp lại các câu. Chú ý các động từ kết thúc bằng -ed)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. Thư viện đã giảm số lượng báo in và tạp chí cái mà họ thường đăng kí.

2. Biểu đồ này so sánh số lượng thông tin nhận được trong một khoảng thời gian mười năm.

3. Bạn đã tải xuống các tệp có liên quan đến dự án phương tiện truyền thông của chúng ta, cái mà tôi đã gửi thư điện tử cho bạn từ hôm qua chưa?

4. Giấy được phát minh ra trước máy in.

5. Các thiết bị điện tử mới đã được phát triển phục vụ cho nhu cầu không ngừng thay đổi của người sử dụng.

6. Mạng xã hội đã ảnh hưởng đến lối sống của giới trẻ.

Grammar (Ngữ pháp)

Prepositions after certain verbs (Giới từ sau động từ)

1 Match each verb with an appropriate prepoposition

 (Khớp mỗi động từ với một giới từ thích hợp)


Hướng dẫn giải:

search for

listen to

think of

carry out

carry on

rely on

Tạm dịch:

tìm kiếm 

nghe

nghĩ về

tiến hành,tiếp tục

lệ thuộc vào, phụ thuộc vào

2 Make sentences with the verbs in 1. 

(Đặt câu với động từ trong 1.)

 Hướng dẫn:

I listen to music.

I search for information.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi nghe nhạc.

Tôi tìm kiếm thông tin.

The past perfect vs. the past simple (Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn)

1   Put the verbs in brackets in the correct tenses. Make changes if necessary.

(Đặt động từ trong ngoặc ở các thì đúng. Thực hiện thay đổi nếu cần thiết.)

Hướng dẫn giải:

1.   had invented, completed

2.   appeared, helped

3.   had risen, started

4.   understood, had read

5.   Had (ever)... appeared, took part, had

6.   got, submitted, showed, had arrived

7.   had already finished, left, arrived

Tạm dịch:

1. Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại khi Thomas Edison hoàn thành mô hình thứ hai của máy quay đĩa vào năm 1887.

2. Địa lý quốc gia, một trong những tạp chí có ảnh hưởng nhất, đã xuất hiện năm 1899, điều này đã giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của người đọc thông qua các bài luận hình ảnh có chất lượng cao.

3. Tỉ lệ tử vong vì ung thư phổi đã tăng gấp 6 lần ở nam giới khi các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu bao phủ những nguy hại về sức khoẻ khi hút thuốc lá.

4. Linda chỉ hiểu bộ phim sau khi cô ấy đọc hoàn thành cuốn sách.

5. A. Bạn đã bao giờ xuất hiện trên TV trước khi bạn tham gia chương trình thực tế này chưa?

B. Có, tôi đã từng.

6. Tôi không thể tin rằng tôi đã nhận được vị trí của một người phát thanh truyền hình. Tôi đã nộp đơn của tôi vào 2 tháng trước, nhưng tôi không nghĩ tôi có cơ hội nhận được nó. Khi tôi tham gia buổi phỏng vấn, có ít nhất 15 người đã đến trước tôi.

7. Tất cả những người phỏng vấn xin việc đã hoàn toàn kết thúc cuộc phỏng vấn của họ và đã rời đi khi tôi đến.

2  Complete the following sentences, using either the past simple or past perfect, and your own ideas. 

(Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành, và những ý tưởng của riêng bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. ... had used the library's computer to get access to the Internet.

2. ... rang his doorbell.

3. ... started sending me their greetings/ had already posted their greetings for my birthday.

4. ... they began drawing their charts.

5. ... the teacher changed the topic.

6. ... he wrote a brief description of the data.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

1. Ông của Minh đã có một cái máy tính xách tay sau khi ông sử dụng máy tính của thư viện để truy cập Internet.

2. Nam đã hoàn thành tải về thông tin cho bài luận của anh ấy khi bạn cùng lớp của anh ấy Lucy rung chuông cửa.

3. Khi tôi đăng nhập vào tài khoản phương tiện truyền thông xã hội của tôi, bạn bè của tôi bắt đầu gửi cho tôi lời chúc của họ / đã gửi lời chúc của họ cho sinh nhật của tôi.

4. Sau khi học sinh tiến hành một cuộc khảo sát về việc sử dụng Internet và phân tích dữ liệu liên quan, họ bắt đầu vè biểu đồ của họ.

5. Lan đã dành 3 ngày để nghiên cứu về phương tiện truyền thông khi mà giáo viên đã thay đổi chủ đề.

6. Sau khi Ninh đẫ vẽ đồ thị để so sánh hai trang mạng xã hội, anh ấy đã viết mô tả ngắn gọn về dữ liệu.

 

Loigiaihay.com


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me