Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 4: The mass media

Vận dụng kiến thức để làm các bài tập trong phần Project - trang 57 Unit 4 SGK tiếng anh 12 Thí điểm

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class. 

(Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Guiding questions:

1. What social networking sites do you use?

2. What information do you have on your webpage?

3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net?

4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people's blogs? What do you think of blogging?

5. Have you used any online gambling sites? How do they work?

Hướng dẫn giải:

1. I use facebook, twitter, instagram...

2. I have my profile, my schedue and my status.

3. I always get on the Internet using my mobile phone. I think this method is very convenient.

4. I have a blog. I post my daily story on it. Yes, sometime I read other people's blog.

5. Yes, I have. I think it's very interesting.

Tạm dịch:

1. Bạn sử dụng các trang web mạng xã hội nào?

Tôi sử dụng facebook, twitter, instagram...

2. Những thông tin gì bạn có trên trang web của bạn?

Tôi có thông tin cá nhân, lịch trình của tôi, và những trạng thái.

3. Bạn có bao giờ dùng Internet bằng điện thoại di động của bạn? Bạn nghĩ gì về phương pháp này?

Tôi luôn sử dụng Internet bằng điện thoại. Tôi nghĩ phương pháp này rất thuận tiện.

4. Bạn có một blog không? Bạn làm gì trên đó? Bạn có đọc blog của người khác? Bạn nghĩ gì về blog?

Tôi có 1 blog. Tôi đăng những câu chuyện hằng ngày của tôi lên đó. Có, thỉnh thoảng tôi đọc blog của người khác.

5. Bạn đã sử dụng bất kỳ trang web chơi game trực tuyến nào chưa? Chúng làm việc như nào?

Có, tôi có chơi. Tôi nghĩ nó rất thú vị.

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me