Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 6: An Excursion - Một chuyến du ngoạn

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)

A. READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Match the photos with the information below, and then tell each other which of the places you would like to visit and give reasons.

(Làm việc theo cặp. Ghép các tranh với phần thông tin dưới đây, và sau đó nói cho nhau nghe về địa danh bạn muốn đến thăm và đưa ra các lý do.)

1. Built in 1049, in the shape of a lotus

2. Picturesque site, wonder of the world. 165 kilometres from Hanoi

3. Mountain resort (altitude: 1,500 m) with some wonderful places to visit: Xuan Huong Lake, pine forests, waterfalls...

4. On the left bank of the Huong River, 6 kilometres from Hue City

Hướng dẫn giải:

1. d (Thien Mu Pagoda)

2. b (Ha Long Bay)

3.a (One-Pillar Pagoda)

4. c (Da Lat holiday resort)

I'd like to visit Da Lat because it's a famous and beautiful holiday resort with the cool weather and picturesque sights. In this place you relax your mind in the peaceful and quiet atmosphere and you can feel comfortable with the world and forget all your sorrow and anxicly of the noisy life.

Tạm dịch:

1.d: Chùa Thiên Mụ

2. b: Vịnh Hạ Long

3. a:Chùa Một Cột

4. c: khu nghỉ mát Đà Lạt

Tôi muốn ghé thăm Đà Lạt vì đây là một khu nghỉ mát nổi tiếng và xinh đẹp với thời tiết mát mẻ và các thắng cảnh đẹp như tranh vẽ. Ở nơi này, bạn thư giãn tâm trí trong bầu không khí yên bình và yên tĩnh và bạn có thể cảm thấy thoải mái với thế giới và quên đi tất cả nỗi buồn của bạn và lo lắng về cuộc sống ồn ào.

WHILE YOU READ 

Read the letter and then do the tasks that follow.

(Đọc lá thư và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 

Dịch bài:

Minh thân mến,

Mình viết thư để thông tin cho bạn đây. Học kỳ một sắp kết thúc và trường mình sẽ nghỉ vài ngày. Nhân dịp này lớp mình sẽ đi tham quan vài hang động gần Hà Nội vì mới đây chúng mình học về sự hình thành của đá. Hơn nữa nhiều bạn chưa bao giờ tham quan hang động nên mình nghĩ chuyến đi này ắt hẳn sẽ rất thú vị.

Ban đầu bọn mình muốn đi Chùa Thầy vì nó chỉ cách Hà Nội có 20 cây số và có thể đi du khảo trong ngày.

Tuy nhiên cho đến hôm nay bọn mình mới biết là các hang động gần Chùa Thầy mãi ra Tết mới mở cửa trở lại. Vì thế thay vào đó chúng mình sẽ tham quan các hang gần chùa Hương. Một đêm lửa trại trong chuyến du khảo hai ngày sẽ là một sự kiện tuyệt vời trong đời học sinh! Để đỡ tốn kém, chúng mình đem theo thức ăn và đi cùng xe với các lớp khác.

Bây giờ thời tiết ấm hơn nhiều. Mình tin là bọn mình sẽ được hưởng khí trời đầy ánh nắng.

Vấn đề duy nhất là phải xin phép bố mẹ. Bố mẹ mình có thể không muốn cho mình ở lại đêm. Mình sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ vậy.

Thôi nhé, cho mình gửi lời thăm bố mẹ và em gái bạn.

Thân,

Lan

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees.

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hay D điền vào mỗi câu này.)

1. Lan wrote the letter to______

A. inform Minh of her days off

B. complain about her parents

C. tell Minh about the plan for her class trip

D. talk about what she and her classmates will do at Huong Pagoda

2. The students decided to go on an excursion because they wanted to______

A. understand their geography lessons better

B. relax after work

C. have a campfire

D. A and B

3. The students have changed their destination as_______Thay Pagoda.

A. it is impossible to visit the caves near

B. it costs them a lot to visit

C. they prefer Huong Pagoda to

D. many of them have been to

Hướng dẫn giải:

1. C              2. D                  3. A

Tạm dịch:

1. Lan đã viết thư để ______

A. thông báo cho Minh về những ngày nghỉ của mình

B. phàn nàn về cha mẹ

C. nói với Minh về kế hoạch cho chuyến đi của lớp

D. nói về những gì cô và các bạn cùng lớp sẽ làm ở chùa Hương

2. Các học sinh quyết định tham gia một chuyến tham quan vì họ muốn _____

A. hiểu bài học địa lý của họ tốt hơn

B. thư giãn sau giờ làm việc

C. có lửa trại

D. A và B

3. Các học sinh đã thay đổi điểm đến của họ vì _______ chùa Thầy.

A. không thể ghé thăm các hang động gần

B. mất rất nhiều tiền để đến

C. họ thích chùa Hương hơn

D. nhiều người trong số họ đã từng đến

Task 2: Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. When are Lan and her classmates going on a trip?

2. Why are they visiting some caves?

3. How far is Thay Pagoda from their school?

4. What are the students' plans for their trip to Huong Pagoda?

5. What is Lan anxious about? Why?

Hướng dẫn giải:

1. They're going on a trip when they have some days off after the first term.

2. They’re visiting some caves becaue they want to understand their geography lesson better and some of them have never been inside a cave.

3. It’s only over 20 kilometres.

4. They’re going to make a two-day trip and have a night campfire at Chua Huong. They are bringing their own food and sharing the buses with some other classes to make the trip cheap.

5. Lan's anxious about her parents' permission. They may not let her stay the night away from home.

Tạm dịch:

1. Khi nào Lan và các bạn cùng lớp của cô ấy đi du lịch?

=>Họ đang đi du lịch khi họ có một số ngày nghỉ sau kỳ đầu tiên.

2. Tại sao họ đến thăm một số hang động?

=> Họ đến thăm một số hang động vì họ muốn hiểu bài học địa lý của họ tốt hơn và một số người trong số họ chưa bao giờ ở trong một hang động.

3. Chùa Thầy cách xa trường của họ bao xa?

=> Chỉ hơn 20 cây số.

4. Kế hoạch của học sinh cho chuyến đi của họ đến Chùa Hương là gì?

=> Họ sẽ thực hiện một chuyến đi hai ngày và có lửa trại đêm tại Chùa Hương. Họ đang mang theo đồ ăn của mình và chia sẻ chiếc xe buýt với một số lớp khác để làm cho chuyến đi rẻ hơn.

5. Lan lo lắng về điều gì? Tại sao?

=> Lan lo lắng về sự cho phép của cha mẹ mình. Họ có thể không để cô ấy ở lại qua đêm xa nhà.

AFTER YOU READ 

Fill in each blank in the summary of the letter with a suitable group of words from the box below.

(Điền mỗi chỗ trống ở bài tóm tắt của lá thư với cụm từ thích hợp ở khung bên dưới.)

her classmates            want to see             their trip

is going to go on          have learnt            

to persuade them        some caves              only problem

Lan's class (1)______a two-day excursion to visit (2)______near Huong Pagoda. They (3)______ with their own eyes what they (4)_______in their geography lessons recently and relax after their hard work, as well. They have planned (5)______ carefully.

For Lan, the (6)_______is getting her parents' permission. She will try (7) _______so that she will be able to join

(8)______ on the excursion.

Hướng dẫn giải:

1. is going to go on           2. some caves        

3. want to see                   4. have learned

5. their trip                        6. only problem

7. to persuade them          8. her classmates

Tạm dịch:

Lớp học của Lan sẽ tham gia chuyến tham quan hai ngày để thăm một số hang động gần chùa Hương. Họ muốn tận mắt nhìn thấy những gì họ đã học được trong các bài học địa lý của họ gần đây và thư giãn sau công việc khó khăn của họ. Họ đã lên kế hoạch chuyến đi của họ một cách cẩn thận.

Đối với Lan, vấn đề duy nhất là nhận được sự cho phép của cha mẹ cô. Cô ấy sẽ cố gắng thuyết phục họ để cô ấy có thể tham gia cùng bạn cùng lớp trong chuyến tham quan.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác