Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 6: An Excursion - Một chuyến du ngoạn

Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Why? Use the information in Task 1 as suggestions.

B. SPEAKING 

Task 1: Tim's class is going on a boat trip on Lake Michigan in Chicago. Read the information about some of the participants.

(Lớp của Tim định đi chơi thuyền trên Hồ Michigan ở Chicago. Đọc thông tin về các thành viên tham gia chuyến đi.)

Tạm dịch:

Mrs Andrews: Tôi không muốn ngồi ở phần lộ thiên trên tàu. Ngoài ra tôi cần phải thấy tất cả học sinh.

Susan: Tôi muốn ở gần Mary. Tôi không muốn da bị sạm nắng.

Mary: Tôi thường đau khổ vì bệnh say xe, do đó tôi cần nhiều không khí trong lành.

Tim: Tôi thích ngồi ngoài nắng và tôi muốn ở một mình.

John: Tôi không thích hệ thống điều hòa không khí. Tôi muốn chụp ảnh.

Sam: Trước đây tôi chưa bao giờ ở trên tàu. Tôi muốn nhìn phong cảnh đẹp.

Task 2: Work in groups. Read the seat plan. Decide the best seat for each person, using the information in Task 1.

(Làm việc từng nhóm. Đọc sơ đồ chỗ ngồi. Quyết định chỗ ngồi tốt nhất cho từng người, dùng thông tin ở Task 1)

Conduct a conversation like this:

(Dẫn cuộc hội thoại như thế này:)

A: I think Mary should sit in section B. 

B: Yes. Put her in seat 16. 

A: No. That's not a good idea because Susan wants to sit near her.

B: OK. Seat 37 would be better.

A: That's fine for them both.

Hướng dẫn giải:

Conversation 1:

A: I think Tim should seat in section C.

B: OK. Put him in seat 1 or 9.

A: That's a good idea because there he can enjoy the sunshine and fresh air.

Conversation 2:

A: I think Mrs Andrews should sit in section A.

B: Yes. Put her in seat 43.

A: No. I think it's not a good seat because she needs to see all the students.

B: OK. Seat 46 would be better.

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ Mary nên ngồi ở khu B.

B: Vâng. Đặt cô ấy vào ghế 16.

A: Không. Đó không phải là một ý tưởng hay bởi vì Susan muốn ngồi gần cô ấy.

B: OK. Ghế 37 sẽ tốt hơn.

A: Điều đó tốt cho cả hai.

 

***

Cuộc hội thoại 1:

A: Tôi nghĩ Tim nên ngồi ở khu C.

B: OK. Đặt anh ta vào ghế 1 hoặc 9.

A: Đó là một ý tưởng hay vì anh ấy có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời và không khí trong lành.

Cuộc hội thoại 2:

A: Tôi nghĩ bà Andrews nên ngồi ở khu A.

B: Đúng vậy. Đặt cô ấy vào ghế 43.

A: Không. Tôi nghĩ đó không phải là chỗ ngồi tốt vì cô ấy cần phải nhìn thấy tất cả các học sinh.

B: OK. Ghế 46 sẽ tốt hơn.

Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Why? Use the information in Task 1 as suggestions.

(Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ chỗ ngồi nào là phù hợp nhất cho bạn? Tại sao? Sử dụng thông tin trong Bài tập 1 như là gợi ý.)

Hướng dẫn giải:

I think Seat 4 or 5 is the most suitable for me because I’ve never been a boat before. So I want to have a good view on the both sides.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ Ghế 4 hoặc 5 phù hợp nhất với tôi vì trước đây tôi chưa bao giờ đi thuyền. Vì vậy, tôi muốn có một cái tầm nhìn tốt về cả hai bên.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác