Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10 Nâng cao

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Giải bài tập trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao. Câu 1: Định nghĩa : "Sinh trưởng của vi sinh vật" là gì ?...

Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Định nghĩa : "Sinh trưởng của vi sinh vật" là gì ?

Trả lời:

Khái niệm sinh trưởng : Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số lượng của vi sinh vật hoặc cả hai. 


Câu 2 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.

Trả lời:

Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục :

- Pha lag: Vi khuẩn thích ứng với môi trường mới, nên tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim chuẩn bị cho sự phân bào.

- Pha log: Vi khuẩn bắt đầu phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng theo luỹ thừa và đạt tới cực đại (thời gian thế hệ đạt tới hằng số).

- Pha cân bằng: Tốc độ sinh trưởng và trao đổi chất giảm dần. Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi, kích thước tế bào nhỏ hơn trong pha log.

- Pha suy vong: Số lượng tế bào chết vượt số lượng tế bào mới sinh ra. Một số vi khuẩn chứa enzim tự phân giải tế bào. Số khác có hình dạng tế bào thay đổi do thành tế bào bị hư hại.


Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Tại sao nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật" ?

Trả lời:

Người ta nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi liên tục đối với vi sinh vật", là vì con người thường xuyên bổ sung thức ăn vào dạ dày - ruột, đồng thời thải ra ngoài các sản phẩm trao đổi chất cùng với vi sinh vật (tương tự như một hệ thống nuôi liên tục). 


Câu 4 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục thì dựa vào đường cong sinh trưởng em sẽ thu hoạch sinh khối vào thời điểm nào là thích hợp ?

Trả lời:

Nếu nuôi vi sinh vật theo đợt thì dựa vào đường cong sinh trưởng, ta sẽ thu hoạch sinh khối vào cuối pha luỹ thừa, đầu pha cân bằng là thích hợp.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác