Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Địa lí 10

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 16 Địa lí 10. Bài 2. Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 15 SGK Địa lí 10

Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ?

Hướng dẫn giải:

Những ngành sử dụng bản đồ: nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, giao thông......


Bài 1 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Hướng dẫn giải:

- Bản đồ là phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời các câu hỏi kiểm tra về Địa lí.

- Thông qua bản đồ có thể xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất (tọa độ địa lí), ở vào đới khí nào, chịu ảnh hưởng của biển như thế nào, liên hệ với các trung tâm kinh tế- xã hội ra sao....


Bài 2 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

Hướng dẫn giải:

Bản đồ là một phương tiện  được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

- Tìm đường đi, xác định vị trí và đường di chuyển của một cơn bão khi nghe dự báo thời tiết ...đều phải dựa vào bản đồ.

- Làm thủy lợi, nghiên cứu thời tiết và khí hậu, canh tác đúng thời vụ , xây dựng các trung tâm công nghệp, mở các tuyến đường giao thông ... đều phải sử dụng bản đồ.


Bài 3 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Hướng dẫn giải:

Bản đồ mạng lưới sông ngòi, bản đồ khí hậu, bản đồ địa hình.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác