Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Địa lí 10

Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 153 Địa lí 10. Bài 2. Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với đời sống hiện đại.

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 151 Địa lí 10

Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Bất kì hoạt động dịch vụ nào cũng cần có thông tin liên lạc, nói cách khác ngành thông tin liên lạc xâm nhập vào tất cả các hoạt động dịch vụ khác.


Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 152 Địa lí 10

Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc nào?

Hướng dẫn giải:

Thư điện tử (E-mail), chat, trò chuyện (voice chat), thương mại, dịch vụ điện tử (E-business), một số dịch vụ công..


Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 152 Địa lí 10

Dựa vào hình 39, hãy phân tích đặc điểm phân bố máy điện thoại trên thế giới?

Hướng dẫn giải:

- Số máy điện thoại trên 1000 dân nhiều nhất (trên 500) ở Hoa Kì, Can-na-đa (Bắc Mĩ), Tây và Trung Âu, Nam Âu, Ô-xtray-li-a, Niu-Di-len, Nhật Bản,...

- Số máy điện thoại trên 1000 dân ít nhất (duwois 30): phần lớn các quốc gia ở Châu Phi, Pa-ki-xtan, Ap-ga-ni-xtan, Lào..


Bài 1 trang 153 sgk Địa lí lớp 10

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau:

Hướng dẫn giải:

- Nhận xét:

- Phần lớn dân số thế giới sống trong các nước nghèo (GDP/ người ≤ 1000 đô la Mĩ)

- Có sự quan hệ thuận chiều giữa GDP/người (tượng trưng cho mức sống và trình độ phát triển kinh tế) và bình quân số máy điện thoại 100 dân tượng trưng cho sự phát triển của ngành thông tin liên lạc), điều này đặc biệt rõ ở các nước giàu.


Bài 2 trang 153 sgk Địa lí 10

Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với đời sống hiện đại.

Hướng dẫn giải:

- Sự phát triển của thông tin liên lạc làm thay đổi mạnh mẽ quan niệm của con người về không gian (người ta nói: với viễn thông thì thế giới trong lòng bàn tay bạn)

- Sự phát triển của thông tin liên lạc góp phần làm thay đổi các nhân tố phân bố sản xuất,làm tăng cường mạnh mẽ  quá trình phi tập trung hóa trong hoạt động của các cơ sở kinh tế, văn hóa..đồng thời tăng cường khả năng phối hợp hành động của con người ở những nơi rất xa trên Trái Đất.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác