Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Giải bài tập Địa lí 10

Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 147, 148 Địa lí 10. Bài 2. a) Hãy xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

Bài 1 trang 147 sgk Địa lí lớp 10

a) Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên bản đồ để xác định

b)  Cho hảng số liệu (SGK trang 147)

-  Hãy tính xem quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao nhiêu phần trăm so với tuyến đi vòng châu Phi.

-  Sự hoạt động của kênh Xuy-e đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải thế giới ?

-  Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời kì 8 năm (1967 - 1975) do chiến tranh, thì sẽ gây những tổn thất kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, đối với nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen.

Trả lời:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn

QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI QUA KÊNH XUY-Ê

Tuyến

Khoảng cách (hải lí)

Quăng đường

được rút ngắn

Qua Xuy-ê

Vòng châu Phi

Hải lí

%

Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay)

4198

11818

7620

64

Mi-na al A-hma-đi - Giê-noa

4705

11069

6.-Ỉ64

57

Mi-na al A-hma-đi - Rôt-tec-đam

5560

11932

6372

53

Mi-na al A-hma-đi - Bun-ti-mo

8681

12039

3368

28

Ba-kik-pa-pan - Rôt-tec-đam

9303

12081

2/78

23

-     Kênh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ân Độ Dương, làm xích gần hai khu công nghiệp ở Tây Âu với khu vực Đông Á và Nam Á giàu tài nguyên khoáng sản và các loại nguyên liệu, nông nghiệp. Nhờ có kênh Xuy-ê nên giảm được chi phí vận tải, giá thành sản phẩm. Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên quãng đường dài. Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan...

-     Nếu kênh đào bị đổng cửa thì đôi với Ai Cập sẽ mất đi nguồn thu từ thuế hải quan, hạn chế việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới. Đốì với các nước ven Địa Trung Hải và Biến Đen làm tăng chi phí vận chuyển, độ an toàn cho người và hàng hoá...

c) Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoàn thiện một bài viết ngắn về kênh Xuy-ê.

Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất Xuy-ê của Ai Cập, nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải

Kênh Xuy-ê được đào vào năm 1859 và được mở cho tàu qua lại vào ngày 17 tháng 11 năm 1869. Kênh dài 195 km (121 dặm). Tàu có trọng tải từ 150 nghìn tấn đến 250 nghìn lấn qua được kênh. Thời gian qua kêrh trung bình 11 đến 12 giờ. Tháng 6 năm 1956, Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh Xuy-ê từ đế quốc Anh

Kềnh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, làm xích gần hai khu công nghiệp ở Tây Âu với khu vực Đông Á và Nam Á giàu tài nguyên khoáng sản và các loại nguyên liệu nông nghiệp. Nhờ có kênh Xuy-ê nên giảm được chi phí vận tải, giá thành sản phẩm. Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên quãng đường dài. Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan...

Do cuộc chiến tranh I-xra-en - Ai Cập xảy ra vào năm 1967, kênh đào bị đóng cửa mãi đến tháng 6 năm 1975 mới mở cửa trở lại. Đây là nguyên nhân khiến Ai Cập làm mất nguồn thu từ thuế hải quan, hạn chế việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới; các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen làm tăng chi phí vận chuyển, độ an toàn cho người và hàng hoá...


Bài 2 trang 148 sgk Địa lí lớp 10

a) Hãy xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên bản đồ để xác định.

b) Cho bảng số liệu (SGK trang 148)

-  Hãy tính xem quãng đường vận chuyển đưực rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao nhiêu phần trăm so với tuyến vòng qua Nam Mĩ.

-  Sự hoạt động đều đặn của kênh Pa-na-ma đem lại những lợi ích gì cho sự tăng cường giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á - Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì ?

-  Tại sao nói việc Hoa Kì trao trả kênh Pa-na-ma cho chính quyền và nhârn dân Pa-na-ma là một thắng lợi to lớn của Pa-na-ma ?

Trả lời:

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn

Tuyến

Khoảng cách (hải 10

Quãng đường được rút ngắn

Qua Pa-na-ma

Vòng qua Nam Mĩ

Hải lí

%

Niu Iooc - Xan Phran-xi-xcô

5263

13107

7844

60

Niu Iooc -Van-cu-vơ

6050

13907

7C57

56

Niu Iooc -Van-pa-rai-xô

1627

8337

6710

80

Li-vơ-pum - Xan Phran-xi-xcô

7930

13507

5577

41

Niu Iooc - I-ô-cô-ha-ma

9700

13042

3342

26

Niu Iooc - Xit-ni

9692

13051

3? 59

26

Niu Iooc - Thượng Hải

10584

12321

1737

14

Niu Iooc - Xin-ga-po

8885

10141

1256

12

- Kênh Pa-na-ma là con đường ngắn nhât nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, giúp cho kinh tế bờ đông tây của khu vực Mĩ La-tinh, Hoa Kì xích lại gần nhau hơn. Rút ngắn được khoảng cách từ Niu Iooc đến các nước vùng châu Á - Thái Bình Dương

- Hoa Kì trao trả kênh Pa tia-ma cho chính quyền và nhân dân Pa-na-ma là một thắng lợi lo lớn của Pa-na-ma vì: đây là đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, đem lại nguồn thu lớn từ thuế hải quan khi qua kênh đào

c)  Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoàn thiện một bài viết ngắn về kênh Pa-na-ma

Trả lời:

Kênh Pa-na-ma cắt qua co đất Pa-na-ma rộng 50km, nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Kênh Pa-na-ma được khởi công xây dựng vào 1882, nhưng do sai lầm trong thiết kế, Hoa Kì đã thay Pháp, tổ chức đào kênh từ năm 1904. Kênh được đưa vào sử dụng từ 1914. Kênh dài 64 km (40 dậm), do độ chênh lệch mực nước biển giữa hai đại dương lớn, nên người ta phải làm nhiều âu tàu. Tàu có trọng tải dưới 65 nghìn tân có chở hàng và tàu tới 85 nghìn tấn với trọng tải dằn là qua được.

Kênh Pa-na-ma là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Kênh này có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế và cả các hoạt động quân sự của quân đội Hoa Kì. Chính vì vậy, Hoa Kì tìm mọi cách kiểm soát kênh đào này. Do sự đấu tranh kiên quyết và bền bỉ của nhân dân Pa-na-ma, Hoa Kì đã trao trả hoàn toàn kênh này cho nhân dân Pa-na-ma vào tháng 12 năm 1999.

Kênh Pa-na-ma giúp cho kinh tế bờ đông tây của khu vực Mĩ La-tinh, Hoa Kì xích lại gần nhau hơn. Rút ngắn được khoảng cách từ Niu Iooc đến các nước vùng châu Á - Thái Bình Dương...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác