Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải bài tập Địa lí 10

Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 14 Địa lí 10. Bài 2. Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10

Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Trả lời:

Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình


Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 10 Địa lí 10

Dựa vào hình 2.2 hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ?

Hướng dẫn giải:

-Thấy được các nhà máy nhiệt điện ở Phả Lại, ở TP Hồ Chí Minh... Các nhà máy thủy điện ở Hòa Bình, ở Đa Nhim..., thấy được các trạm 220 kV, 500 kV...
- Thấy được các nhà máy thủy điện đã đưa vào sản xuất và những nhà máy thủy điện còn đang xây dựng.


Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 12 Địa lí 10-

Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ?

 Hướng dẫn giải:

- Thấy được hướng chuyển động của các loại gió, bão.

- Thấy được tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta.


Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10-

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết :

- Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào?

- Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Hướng dẫn giải:

- Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu.
- Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ, mỗi điểm chấm tương ứng 500.000 người.


Bài 1 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Trả lời:

-   Phương pháp kí hiệu.

-   Thể hiện được vị trí phân bố , số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng


Bài 2 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Trả lời:

-    Chế độ gió (Hướng gió, tần suất).

-    Bão (Hướng đi chuyển và tần suất).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác