Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 2. Clothing - Quần áo

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dơi is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and wo over loose pants

2. LISTEN ANDREAD (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

 

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want to change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Dịch bài đọc:

Trải qua nhiều thế kỉ, những thi sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ đã đề cập đến áo dài trong những tác phẩm thi ca, tiểu thuyết và ca khúc. Ao dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Ao dài bao gồm 1 áo tơ lụa rộng, dài, được xẻ 2 bên tà áo và mặc phủ ngoài quần ống rộng. Theo truyền thống, áo dài thường xuyên được cả đàn ông và phụ nữ mặc. Kiểu dáng thiết kế và chất liệu sử dụng may áo dài cho đàn ông thì khác vổi áo của phụ nữ . Ngày nay, phụ nữ vẫn thường mặc áo dài, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ hiện nay thường thích mặc những trang phục hiện đại tại công sở hơn, vì nó tiện lợi hơn.

Hiện nay, nhiều nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thông. Một số nhà thiết kế đã in những dòng thơ trên áo dài, vì vậy trông chúng hiện đại và thời trang hơn, số khác lại lấy cảm hứng từ những dân tộc thiểu số của Việt Nam.

Họ đã đến thăm viếng nhiều thôn xóm, bản làng và nghiên cứu những kiểu dáng thiết kế và biểu tượng truyền thống như mặt trời, ngôi sao, đường chéo, đường sọc. Họ đã thêm thắt những hoa văn, họa tiết này vào chiếc áo dài, do đó phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc chiếc áo độc đáo này, mà giờ đây nó vừa mang vẻ truyền thống, lại vừa hợp thời trang.

a)   Complete the sentences. Use the information from the passage.

(Hoàn chỉnh câu. Sử dụng thông tin từ đoạn văn.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of__________

2. The ao dai is described as a____________ .

3. The majority of Vietnamese women prefer______________ .

4. Some designers have modernized the ao dai by printing                               

5. Another alternative is to add___________ .

Hướng dẫn giải: 

1. For a long time the "áo dài" has been the subject of poems, novels and songs.

2. The "ao dai" is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the áo dài by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

Tạm dịch: 

1. Từ rất lâu áo dài là đề tài cho những bài thơ, tiểu thuyết và những bài hát.

2. Áo dài được mô tả như một dải lụa dài được xẻ hai bên và mặt với quần dài rộng.

3. Đa số phụ nữ Việt Nam đều thích mặc trang phục hiện đại lúc làm việc.

4. Một số nhà thiết kế đã hiện đại hóa áo dài bằng việc in những dòng thơ lên đó.

5. Một thay thế khác là thêm vào những biểu tượng như mặt trời, ngôi sao, dấu cộng và đường kẻ. 

b)  Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

1. Who used to wear the ao dai by tradition?

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days?

3. What have fashion designers done to modernize the ao dai?

Hướng dẫn giải: 

1. By traditionally, both men and women used to wear the ao dai.

2. The majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days because it is more convenient.

3. Fashion designers have printed lines of poetry on the ao dai, or have added symbols such as suns, stars, crosses and stripes to the ao dai.

Tạm dịch:

1. Theo truyền thống, ai đã từng mặc áo dài?

=> Theo truyền thống, cả đàn ông và phụ nữ đều mặc áo dài.

2. Tại sao ngày nay đa số phụ nữ Việt Nam thích mặc trang phục hiện đại lúc làm việc?

=> Ngày nay đa số phụ nữ Việt Nam thích mặc trang phục hiện đại lúc làm việc bởi vì tiện lợi hơn.

3. Các nhà thiết kế thời trang đã làm gì để hiện đại hóa áo dài?

=> Các nhà thiết kế thời trang đã in những dòng thơ lên đó, hoặc thêm vào những biểu tượng mặt trời, ngôi sao, dấu chéo và đường kẻ lên áo dài.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me