Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Giải câu hỏi lí thuyết trang 99, 100, 101 bài 34 Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện nhu thế nào...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 99 SGK Sinh học 9

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện nhu thế nào?

Gợi ý làm bài:

Thoái hóa giống biểu hiện như sau: các cá thể của các thế hệ tiếp có sức sống kém dần ở các dấu hiện biểu hiện như phát trienr chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết,...


Câu hỏi lý thuyết 2, 3 trang 100 SGK Sinh học 9

Câu 2: Hãy trả lời câu hỏi sau:

Giao phối gần là gì? Gây ra những hậu quả nào ở động vật?

Gợi ý làm bài:

Giao phối gần ( giao phối cận huyết ) là giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái.

Giao phối gần thường gây ra hiện tượng thoái hóa ở các thế hệ sau như: sinh trưởng, phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chét non.

Câu 3: Hãy trả lời câu hỏi sau:

- Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết , tỉ lệ đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?

Gợi ý làm bài:

Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết , tỉ lệ đồng hợp tử sẽ tăng lên trong khi tỉ lệ di họp tử lại giảm xuống.

- Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa?

Gợi ý làm bài:

Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa giống vì thể đồng hợp tăng, chúng làm xuất hiện các tổ hợp gen đồng hợp tử lặn gây hại cho cơ thể sinh vật.


Câu hỏi lý thuyết 4 trang 101 SGK Sinh học 9

Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa giống nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Gợi ý làm bài:

Trong chọn giống người ta dùng phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng hoặc phát hiện các gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác