Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Giải câu hỏi lí thuyết trang 102 bài 35 Ưu thế lai Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Ưu thế lai là gì...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 102 SGK Sinh học 9

Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thé lai ở thực vật và động vật?

Gợi ý làm bài:

Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 khoẻ hơn, sinh trưởng nhanh phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả hai dạng bố mẹ.

Ví dụ: Con lai giữa cà chua hồng Việt Nam và cà chua Ba Lan.

Gà Đông Cảo và gà Ri


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 103 SGK Sinh học 9

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao khi lai hai dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất?

Gợi ý làm bài:

Khi lai hai dòng thuần chủng, ưu thê lai biểu hiện rõ nhất vì hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp.

- Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Gợi ý làm bài:

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì có hiện tượng phân li tạo ra các cặp gen đồng hợp, vì vậy số gen dị hợp giảm đi.


Câu hỏi lý thuyết 3 trang 104 SGK Sinh học 9

Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

Gợi ý làm bài:

Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Không dùng con lai kinh tế để làm giống là vì : thế hệ tieps theo có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen lặn gây hại.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác