Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Giải câu hỏi lí thuyết trang 93, 94 bài 32 công nghệ gen Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 93 SGK Sinh học 9

Hãy trả lời các câu hỏi sau

- Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì?

Gợi ý làm bài:

Kĩ thuật gen là tập hợp các phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển động thông tin di truyền từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

- Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào?

Gợi ý làm bài:

Kĩ thuật gen gồm các khâu cơ bản:

    + Khâu 1: Tách ADN NST của tế bào và tách phân tử  ADN dùng làm thể truyền từ một tế bào khác.

    + Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp ( ADN lai) bằng cách cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền ở vị trí xác định nhờ enzim cắt chuyên biệt. Ghép ADN của tế bào cho vào ADN thể truyền nhờ enzim nối.

     + Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và nghiên cứu sự biểu hiện của gen được chuyển.

- Công nghệ gen là gì?

Gợi ý làm bài:

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 94 SGK Sinh học 9

Hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Công nghê sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?

Công nghê sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

Gồm 7 lĩnh vực:

        + Công nghệ lên men

        + Công nghệ tế bào

         +Công nghệ enzim

         + Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi

         + Công nghệ sinh học xử lí môi trường

         + Công nghệ gen

         + Công nghệ sinh học y - dược


- Tại sao Công nghệ sinh học là hướng ưu tiên và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam?

Công nghệ sinh học là hướng ưu tiên và phát triển trên thế giới và ở Việt Nam vì ngành này có hiệu quả kinh tế và xã hội cao.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác