Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Giải câu hỏi lí thuyết trang 143, 144, 145 bài 48 Quần thể người Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1)...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 143 SGK Sinh học 9

Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Gợi ý làm bài:

Bảng 48.1. Đặc điểm có ở quần thể  người và quần thể sinh vật khác. 

Đặc điểm

Quần thể người                     

(Có/ không)

Quần thể sinh vật      

(Có/ không)

Giới tính X X
Lứa tuổi X X
Mật độ X X
Sinh sản X X
Tử vong X X
Pháp luật X  
Kinh tế X  
Hôn nhân X  
Giáo dục X  
Văn hóa X  

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9

- Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2

Gợi ý làm bài:

Bảng 48.2 Các biểu hiện ở 3 tháp tuổi

Biểu hiện Dạng tháp a Dạng tháp b Dạng tháp c
Nước có tỉ lệ trẻ em sih ra hằng năm nhiều X X  
Nước có người tử vong ở người trẻ tuổi cao ( tuổi thọ trung bình thấp) X    
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao   X  
Nước có tỉ lệ dân số già nhiều     X
Dạng tháp dân số trẻ ( dạng tháp phát triển)   X  
Dạng tháp dân số già ( dạng tháp ổn định)     X

 

- Hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có tháp dân số già?

Gợi ý làm bài:

Một nước có dạng tháp dân số trẻ là nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều và tỉ lệ tử vong cao ở người trẻ tuổi;, tỉ lệ tăng trưởng dân số cao.

Nước có dạng tháp dân số già có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm ít, tỉ lệ người già nhiều.


Câu hỏi lý thuyết 3 trang 145 SGK Sinh học 9

Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào?

Gợi ý làm bài:

Dân số tăng nhanh có thể dẫn đến: thiếu lương thực, thiếu trường học và bệnh viện, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, chậm phát triển kinh tế, tắc nghẽn giao thông.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác