Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Giải bài tập trang 153 bài 50 hệ sinh thái Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu 1: Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó ...

Bài 1,2 trang 153 SGK Sinh học lớp 9

 1. Hãy cho vi dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó                       

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

-     Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.

-     Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua

-     Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.

-     Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.

-     Sinh vật phản giải: vi sinh vật.

2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số ỈÍỢÍ ý về thức ăn như sau:

-      Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu.

-     Ech nhái ăn bọ rùa, châu chấu.

-     Rán ăn ếch nhái, châu chấu.

-      Gà ăn cây cỏ và châu chấu.

-      Cáo ăn thịt gà.

... (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác