Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 14, 15 Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 14 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

Kiểu hình F2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng - trơn 315 9 Vàng : Xanh = 3:1                  Trơn  : Nhăn = 3:1
Vàng - nhăn 108 3
Xanh - trơn 101 3
Xanh - nhăn 32 1

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 15 SGK Sinh học 9

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau đây

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác