Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 11, 12 bài 3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Hãy xác định kết quả của những phép lai sau...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau :

Hướng dẫn trả lời

P : Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa)
P: Hoa đỏ (Aa) x hoa trắng (aa)

- P : AA (hoa đỏ ) x aa(hoa trắng)
G/P: A ......................a
F1: 100% Aa ( hoa đỏ)
-P: Aa(hoa đỏ) x aa (hoa trắng)
G/P: A,a................a
F1: ..1Aa(đỏ) : 1 aa(trắng)


- Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ?

Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ( đối tượng cần kiểm tra) ta phải thực hiện phép lai phân tích, nghĩa là lai nó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

      + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

      + 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

- Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ?

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp - AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp- Aa


Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 12 SGK Sinh học 9

Câu 2:Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ?

- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội ( AA hoặc Aa) với một cá thể  có kiểu hình lặn (aa), mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng.

- Nếu con lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai là thuần chủng ( AA), nếu xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)

Câu 3: Quan sát hình 3 ,nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của menden.

Đặc điểm Trội không hoàn toàn Thí nghiệm của Menden
Kiểu hình ở F1 Tính trạng trung gian Tính trạng trội
Kiểu hình ở F2 1 trội : 2 trung gian  : 1 lặn 3 trội : 1 lặn

Điền những cụm từ vào chỗ trống:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác