Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Giải câu hỏi lí thuyết trang 150, 152 bài 50 hệ sinh thái Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát hình 50.1 và cho biết...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 150 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 50.1 và cho biết:

- Những thành phần vô sinh và hữu sinh co thể có trong hệ sinh thái rừng.

Gợi ý làm bài:

Thành phần vô sinh là: đất, đá, lá rụng, mùn hữu cơ.

Thành phần hữu sinh là: cây gỗ, cây cở, địa y, hổ, hươu, chuột , cầy, bọ ngựa, sâu.

- Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật nào?

Gợi ý làm bài:

 Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun đất, nấm,...

- Cây rừng có ý nghĩa như nào đối với động vật rừng?

Gợi ý làm bài:

Cây rừng có ý nghĩa đối với đời sống động vật: cây rừng cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn, nơi sinh sản, khí hậu ôn hòa cho động vật sinh sống...

- Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào đến thực vật?

Gợi ý làm bài:

Động vật có ảnh hưởng tới thực vật: động vật ăn thực vật nhưng cũng góp phần giúp cho thực vật thụ phấn và phát tán, phân bón cho thực vật,..

- Nếu như rừng bị cháy mất hết các cây gỗ lớn, nhỏ và có điều gì sẽ xáy ra với động vật? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

Nếu rừng bị cháy: động vật mất nơi ở, mất nguồn thức ăn, nơi trú ẩn, nguồn nước, khi hậu khô cạn,... nhiều loài động vật nhất là động vật ưu ẩm sẽ bị chết.


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 152 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 50.2 trang 151 và thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho biết sâu ăn lá tham gia vào các chuỗi thức ăn nào?

Gợi ý làm bài:

Cây gỗ -> sâu ăn lá cây -> bọ ngựa

Cây gỗ -> sâu ăn lá cây -> chuột

Cây gỗ -> sâu ăn lá cây -> cầy

Cây cỏ -> sâu ăn lá cây -> bọ ngựa

Cây cỏ -> sâu ăn lá cây -> chuột

Cây cỏ -> sâu ăn lá cây -> cầy 

- Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?

Gợi ý làm bài:

Sinh vật sản xuất: cây gỗ, cây cỏ.

Sinh vật tiêu thụ cấp 1: sâu ăn lá, chuột, hươu.

SInh vật tiêu thụ cấp 2: bọ ngựa, cầy, rắn.

Sinh vật tiêu thụ cấp 3: rắn, đại bàng, hổ.

Sinh vật phân giải: vi sinh vật, nấm, địa y, giun đốt.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác