Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 9

Giải từ bài 1 đến bài 4, bài tập từ trang 27 đến trang 28 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 1 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 là

 1. Khôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh.
 2. Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
 3. củng cố tăng cường tiềm lực quốc phongd để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh
 4. tất cả các nhiệm vụ trên

Câu 2. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định

 1. Vị trí cường quốc số một thế giới về vũ khí nguyên tử của Liên xô
 2. Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thanhf công bom nguyên tử
 3. Liên Xô phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ
 4. Sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống XHCN.

Câu 3. Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN được đánh dấu bằng sự kiện

 1. Liên Bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới
 2. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau Chiến Tranh thế giới thứ hai
 3. Hội đông tương trợ kinh tế (SEV)được thành lập ngày 8-1-1949.
 4. Các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bắt tay vào việc xây dựng CNXH ( năm 1949).

Câu 4. Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) là

 1. Hàn Quốc
 2. Trung Quốc
 3. Nhật bản
 4. Xin-ga-po

Câu 5. Các nước ở Châu Á được coi là “ con rồng “ kinh tế- nước công nghiệp mới (NICs) là

 1. Hàn Quốc, Trung Quốc
 2. Đài Loan, Hông Công
 3. Hàn Quốc, Xin-ga-po
 4. Trung Quốc, Ấn Độ

Câu 6. Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là

 1. Xây dựng kinh tế thực hiện chính sách cải cách- mở cửa
 2. cải tổ vè chính trị- tư tưởng
 3. xây dựng về kinh tế- cải tổ về chính trị
 4. xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng đặc sắc Trung Quốc

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

1

3

3

3

3

1

 


Câu 2 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Hướng dẫn làm bài:

Tới năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% (kế hoạch dự định tăng 48%), hơn 6 000 nhà máy được khắc phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động. Một số ngành sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Trong thời kì này, nền khoa học-kĩ thuật Xô viết đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Xô viết tăng trưởng mạnh mẽ, sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghịêp của toàn thế giới.
Trong thời kì này, nền khoa học - kĩ thuật Xô viết vẫn trên đà phát triển mạnh mẽ và gặt hái được những thành công vang dội. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Năm 1961, Liên xỏ phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất và cũng là nuớc dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ...


Câu 3 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy cho biết đường lối mới mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra với trọng tâm là gì và nhằm mục tiêu ra sao ? sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào ? 

Hướng dẫn làm bài:

– Tháng 12 – 1978, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, đã vạch ra đường lối đổi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế, xã hội ở Trung Quốc. 
 
– Đến đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (cuối năm 1987) đường lối này được nâng lên thành đường lối chung cuả Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. 
 
– Trong giai đoạn đầu sẽ xây dựng “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”
Lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, kiên trì nguyên tắc: 
 
Con đường xã hội chủ nghĩa. 
 
Chuyên chính dân chủ nhân dân. 
 
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Mao Trạch Đông. 
 
– Thực hiện cải cách mở cửa phấn đấu xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá, giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 
 
Thành tựu. 
 
 Kinh tế : Năm 1998, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 8% – năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. 
 
Chính trị – xã hội : đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu hồi được Hồng Kông (7 – 1997) và Ma CaO (12 – 1999) 
 
Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian) 
 
Về đối ngoại : bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. 
 
Từ sau khi thực hiện cải cách Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, tình hình chính trị, xã hội ổn định. Vai trò của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế. 

Câu 4 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Hướng dẫn làm bài:

- Hoàn cảnh ra đời:

+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

+ Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm:

Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với

khu vực.

+ Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập ( viết tắt ASEAN) tại Băng

Cốc (Thái Lan ) gồm 5 nước thành viên : Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

- Mục tiêu họat động :

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước

thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác