Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 9

Giải từ bài 1 đến bài 5, bài tập từ trang 23 đến trang 25 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy nối thời gian với nội dung lịch sử cho phù hợp với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài tập 1 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Tình hình các nước ở khu vực Mĩ La- Tinh có điểm khác so với Châu Á và Châu Phi cùng thời kì là
A. nhiều nước là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân
B. nhiều nước đã giành được động lập hoàn toàn
C. nhiều nước có nền kinh tế phát triển và trở thành nước công nghiệp mới
D. nhiều nước đã giành được độc lập nhưng lại bị lệ thuộc nặng nề vào Mĩ
Câu 2. Thắng lợi được đánh dấu mốc mở đầu phong trào cách mạng Mi La-Tinh là thắng lợi của cách mạng
A. Cu-ba
B. Ni-ca-ra-goa
C. Bô-li-vi-a
D. Chi-lê
Câu 3. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (1953) của nhân dân Cu-ba đã
A. Mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở Cu-ba
B. lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta
C. tiêu diệt đột quân đánh thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn
D. thiết lập một tổ chức cách mạng lấy tên là “ phong trào 26-7”
Câu 4. Sau Chiến tranh Thế Giới thứ hai, phong trào đấu tranh ở khu vực Mĩ La –Tinh bùng nổ mạnh mẽ và được ví như
A. Lục địa mới trỗi dậy
B. Lục địa bùng cháy
C. Lục địa đứng lên
D. Lục địa núi lửa
Câu 5. Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba, hình thức đấu tranh chủ yếu ở các nước Mi La- Tinh là
A. Đấu tranh chính trị
B. chiến tranh du kích
C. đấu tranh vũ trang
D. đấu tranh ngoại giao
Câu 6. Ở Chi-lê trong những năm 1970-1973, chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã
A. Bị thất bại do các thế lực thân Mĩ mạnh hơn
B. Thực hiện chính sách cải cách tiến bộ, củng cố độc lập chủ quyền dân tộc
C. Bị các phe phái trong chính phủ tranh giành quyền lực
D. Giành thắng lợi, thành lập nước cộng hoà Chi-lê
Câu 7. cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ ở Ni-ca-ra-goa dưới sự lãnh đạo của
A. Mặt trận Xan-đi-nô
B. Mặt trận cứu nước Ni-ca-ra-goa
C. Đảng cộng sản Ni-ca-ra-goa
D. Liên minh đoàn kết nhân dân Ni-ca-ra-goa
Câu 8. Từ những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mĩ La- Tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng là do
A. đầu tư nước ngoài giảm sút
B. sự bao vây, cấm vận của Mĩ
C. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lên cao
D. nhiều nguyên nhân khác nhau
Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

D

A

A

B

C

B

A

D

 


Bài tập 2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối thời gian với nội dung lịch sử cho phù hợp với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Thời gian

 

Nội dung lịch sử

1. Từ sau năm 1945

 

a, Cuộc cách mạng nhân dân ở Cu-ba thắng lợi, mở đầu cho một cao trào đấu tranh vũ trang ở khu vực Mĩ La-tinh

2. Năm 1959

 

b, Phong trào cách mạng ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy”

3. Năm 1961

 

c, Phong trào đấu tranh để củng cố độc lập chủ quyền, phát triển kinh tế và xã hội nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào đế quốc Mĩ

4. Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX

 

d, Phi-đen Cát-xtơ-rô tuyên bố với toàn thế giới: Cu-ba tiến lên CNXH

5. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX

 

e, Tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng.

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-e


Bài tập 3 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng sau về Lịch Sử Cu-Ba

Thời gian

Sự kiện

 

Chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta thành lập ở Cu-ba

 

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cát-xtơ-rô.

 

Phi-đen Cát-xtơ-rô sang Mê-hi-cô tiếp tục đấu tranh

 

Phi-đen cùng 81 chiến sị yêu nước trở về Cu-ba, tiếp tục đâu tranh

 

Các binh đoàn cách mạng tiên tiếp mở các cuộc tấn công

 

Chế độc độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ.

Cách mạng Cu-ba thắng lợi.

 

Đội quân đánh thuê của Mĩ bị tiêu diệt tại bãi biển Hi-rôn.

Phi-đen Cát-xtơ-rô tuyên bố : Cu-Ba tiến lên XHCN.

Hướng dẫn làm bài: 

Thời gian

Sự kiện

3-1952 

Chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta thành lập ở Cu-ba

26-7-1953

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cát-xtơ-rô.

Năm 1955

Phi-đen Cát-xtơ-rô sang Mê-hi-cô tiếp tục đấu tranh

25-11-1956

Phi-đen cùng 81 chiến sị yêu nước trở về Cu-ba, tiếp tục đâu tranh

1956

Các binh đoàn cách mạng tiên tiếp mở các cuộc tấn công

Ngày 1-1-1959

Chế độc độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ.

Cách mạng Cu-ba thắng lợi.

1961

Đội quân đánh thuê của Mĩ bị tiêu diệt tại bãi biển Hi-rôn.

Phi-đen Cát-xtơ-rô tuyên bố : Cu-Ba tiến lên XHCN.

 


Bài tập 4 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Trình bày những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ sau năm 1945.

Hướng dẫn làm bài:

Nhiều nước ở Mi La-tinh đã giành được độc lập như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Pê-ru, Vê-nê-xu-ê-la... từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX. Nhưng sau khi thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha, các nước Mĩ La-tinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ.
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình ở Mĩ La-tinh đã có nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Được mở đầu bằng cuộc Cách mạng Cu-ba năm 1959, từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng. Đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước như Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la, cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa... Kết quả là chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập và đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. Trong thời kì này, nổi bật lên là những sự kiện diễn ra ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa. Do thắng lợi của cuộc bầu cử tháng 9 - 1970 ở Chi-lê, Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 1970 - 1973. Ở Ni-ca-ra-goa, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Xan-đi-nô, nhân dân nước này đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ. Nhưng cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mĩ, các phong trào cách mạng ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào những năm 1973 và 1991.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được nhiều thành tựu quan trọng : củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hoá sinh hoạt chính trị, tiến hành các cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, do nhiều nguyên nhân, tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mĩ La-tinh lại gặp nhiều khó khăn, thậm chí có lúc căng thẳng. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mĩ La-tinh từ năm 1991 đến năm 2000 chỉ khoảng 3% ; gần đây, từ năm 1998 đến năm 2002 giảm xuống 1,5%, thu nhập theo đầu người trong 5 năm qua hầu như không tăng. Nợ nước ngoài từ 410,1 tỉ USD (năm 1985) tăng lên 607.2 tỉ USD (năm 1995) đang đè nặng lên các nước Mĩ La-tinh. Đầu tư của nước ngoài giảm sút. Hoặc gần đây, tình hình chính trị một số nước không ổn định, các phe phái tranh giành nhau quyền lực, Chính phủ của các nước tình hình trong nước...


Bài tập 5 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa ( 26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba?

Hướng dẫn làm bài:

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba, vì:
- Cuộc đấu tranh tuy không giành thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo Cu-ba.
- Khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân Cu-ba.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác