Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 9

Giải câu 1, 2 trang 15 SGK Công nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp. Câu 1: Giải thích tại sao người ta chế tạo đĩa xích to hơn líp ? ...

Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp

Giải thích tại sao người ta chế tạo đĩa xích to hơn líp ? 

Hướng dẫn trả lời

Đĩa của xích to hơn líp hay đường kính của đĩa lớn hơn đường kính của líp , như vậy khi bạn đạp 01 vòng của đĩa thì líp quay nhiều vòng hơn và bánh xe quay cũng nhiều vòng kết quả được đoạn đường xa hơn. 

Nếu kích thước đĩa và líp bằng nhau thì khi bạn 01 vòng đĩa thì bành xe cũng chỉ quay được 01 vòng.

Tuy nhiên tỷ lệ đường kính đĩa và líp phải được các kỹ sư cơ khí tính toán sao cho bảo đảm được an toàn năng lượng nghĩa là hiệu quả của 01 công tạo ra là lớn nhất.

Nếu đĩa( đĩa dẫn) có răng Z1quay với tốc độ n1( vòng/phút), líp ( đĩa bị dẫn) có số răng Z2 quay với tốc độ n2 (vòng/phút) thì tỉ số truyền: i=n2/n1=Z1/Z2 hay n2=n1x Z1/Z2 

Từ hệ thức trên ta thấy líp có số răng ít hơn sẽ quay nhiều vòng hơn


Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp

Hãy tính tỉ số truyền cho bộ truyền động xích trong 2 trường hợp : 

a, Z1 =46, Z2= 20 ; b, Z1 =46, Z2=16

Hướng dẫn trả lời

Tỉ số truyền: \(i = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}} = {{46} \over {20}} = {{23} \over {10}}\)

Tỉ số truyền: \(i = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}} = {{46} \over {16}} = {{23} \over 8}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me