Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 9

Giải từ bài 1 đến bài 5, bài tập từ trang 81 đến trang 84 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

Bài tập 1 trang 81 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng: 

Câu 1. Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được quyết định phát động tại
A. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (5-1941)
B. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì ( 4-1945)
C. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng Sản Đông Dương ( 8-1945)
D. Đại hội Quốc Dân ( 8-1945)
Câu 2. Thời cơ Tổng khởi nghĩa được Đảng xác định là
A. trước khi Nhật đầu hàng đồng minh
B. sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh và trước khi quân đồng minh kéo vào nước ta
C. sau khi quân đồng minh kéo vào nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật
D. sau khi quân đồng minh hoàn thành nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút khỏi nước ta.
Câu 3. Chiều 16-8-1945, đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tấn công ở
A. Thái Nguyên
B. Cao Bằng
C. Bắc Kạn
D. Lạng Sơn
Câu 4. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên được vang lên trong cuộc mít tinh của quần chúng tại
A. Hà Nội
B. Huế
C. Đà Nẵng
D. Sài Gòn
Câu 5. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong các nước là
A. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá
B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam
C. Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An và Huế
D. Hà Nội, Huế, Đà Nắng, Sài Gòn
Câu 6. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi
B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung quốc
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng Sản Đông Dương
D. Dân tộc ta có truyen thống yêu nước sâu sắc, đấu tranh kiên cường bất khuất cho độc lập, tự do.
Câu 7. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. Có khối liên minh công nông vững chắc
B. sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh
C. sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc
D. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới, nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc
Câu 8. Tình hình thế giới có đặc điểm quan trọng đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta là
A. nước Pháp được giải phóng khỏi ách phát xít Đức
B. Liên Xô giành được thắng lợi lớn trong cuộc chiến tranh về quốc phòng chống phát xít Đức
C. Nhật bản giành thắng lợi lớn trong các chiến dịch phản công của quân Đông Minh tại Thái Bình Dương
D. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, phát xít Đức -Nhật bị đánh bại

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

C

B

A

A

B

D

B

D

 


Bài tập 2 trang 82 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 

1, [ ] Ngay sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân nổi dậy
2, [ ] Đại Hội Quốc dân tiến hành họp và lập ra Uỷ ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc( tức chính phủ lâm thời sau này)
3, [ ] Sáng ngày 19-8-1945, Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầ rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinhdo Măt trận Việt Minh đã trình bày Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền
4, [ ] Cuộc mít tinh của quần chúng nhân dân Hà Nội ngày 19-8-1945 đã nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhin
5, [ ] Cách mạng tháng Tám thắng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu là nhờ có sự giúp đỡ trực tiếp của Hồng quân Liên Xô.

Hướng dẫn làm bài:
Đúng 1, 3, 4 ; sai 2, 5


Bài tập 3 trang 83 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

 

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Ngày 14 và 15-8

a, Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào(Tuyên Quang)

2. Ngày 16-8

b, Cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Huế

3. Ngày 19-8

c, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng Sản Đông Dương họp ở Tân Trào

4. Ngày 23-8

d, Cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội

5. Ngày 25-8

e, Cách mạng thành công trong cả nước

6. Ngày 28-8

g, Cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn

7. Chiều 30-8

h, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

8. Ngày 2-9

i, Vua Bảo Đại thoái vị

9. Ngày 8-9

 

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-g, 6-e, 7-I, 8-h


Bài tập 4 trang 83 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

Hướng dẫn làm bài:

Chiến tranh thế giới thứ hai đang tới những ngày cuối, ở châu Âu, phát xít Đức đã bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không điều kiện vào tháng 5 - 1945. Ở châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 - 1945).
Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15 - 8 -1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
Tiếp theo, Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (16-8) gồm đại biểu ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Lần đầu tiên, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra mắt các đại biểu của quốc dân.
Đại hội đã nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời sau này) do Hồ Chi Minh làm Chủ tịch. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Chiều 16-8, theo lệnh của ủy ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về bao vây và tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội.


Bài tập 5 trang 84 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Hướng dẫn làm bài:

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tán hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.
Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, một kỉ nguyên mới của lịch sử
dân tộc ta đã mở ra - kỉ nguyên độc lập và tự do.
Về mặt quốc tế, Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.
Cách mạng tháng Tám thành công do các nguyên nhân sau :
- Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.
- Có khối bên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

- Cách mạng tháng Tám tháng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác