Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 9

Giải từ bài 1 đến bài 5, bài tập từ trang 57 đến trang 60 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy nối các ô ở giữa với các ô hai bên sao cho phù hợp với quá trình hoạt động tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Bài tập 1 trang 57 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tại Pháp, đã gửi tới hội nghị Véc-sai (1919)

A. bản Yêu sách của nhân dân An Nam

B. Bản điều trần của nhân dân An Nam

C. Bản đề nghị của nhân dân Việt Nam

D. bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 2. Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê Nin và đứng về Quốc tế thứ ba( Quốc tế Cộng Sản) sau sự kiện

A. Người đọc tuyên ngôn về Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp

B. Người nghiên cứu Tuyên Ngôn Độc Lập của Mĩ

C. Người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin

D. Người nghiên cứu Nghị Quyết Đại hội lần thứ nhất của Quốc Tế Cộng Sản

Câu 3. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là

A. gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam

B. đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của lê Nin.

C. Tham ra Đại hội Tua, Bỏ phiếu tán thành ra nhập quốc tế thứ ba và tham ra sáng lập đảng cộng sản Pháp

D. Cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri

Câu 4. Con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quoocstimf ra cho dân tộc Việt Nam là

A. Con đường cách mạng bạo lực

B. Con đường cách mạng tư sản

C. Đi theo con đường cách mạng vô sản

D. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 5. Để chuẩn bị về mặt tổ chức, tiến tới thành lập Đảng vô sản ở Việt Nam, tháng 5-1925 tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập

A. Tổ chức Tâm tâm xã, tập hợp những người yêu nước ở Việt Nam tại Trung Quốc

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên mà lòng cốt là Cộng Sản Đoàn

C. Hội liên hiệp thuộc địa

D. tất cả các tổ chức trên

Câu 6. Tờ báo được xuất bản ở Quảng Châu đóng vai trò là cơ quan tuyên ngôn học thuyết Mác- Lê Nin về các nước là

A. Người cùng khổ

B. Nhân đạo

C. Đời sống công nhân

D. Thanh niên

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

A

C

C

C

B

D

 


Bài tập 2 trang 58 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối các ô ở giữa với các ô hai bên sao cho phù hợp với quá trình hoạt động tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

 Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-a, d, e ; 2-b, h ; 3-c, i


Bài tập 3 trang 59 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

1. Hội liên hiệp thuộc địa

 

a, Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng

2. Báo Người cùng khổ

 

b, Vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

3. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”

 

c, Đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin đến các dân tộc thuộc địa

Hướng dẫn làm bài

Nối 1-c ; 2-a ; 3-b 


Bài tập 4 trang 59 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hoàn thiện bảng dưới đây về những sự kiện chính trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến năm 1925.

Thời gian

Sự kiện

Kết quả- ý nghĩa( nếu có )

Tháng 6-1911

 

 

Từ 1917-1923

 

 

Tháng 6-1919

 

 

Tháng 7-1920

 

 

Tháng 12-1920

 

 

Năm 1921

 

 

Tháng 6-1923

 

 

Năm 1924

 

 

Cuối năm 1924

 

 

Tháng 6-1925

 

 

Hướng dẫn làm bài

Thời gian

Sự kiện

Kết quả- ý nghĩa( nếu có )

Tháng 6-1911

 Ra đi tìm đường cứu nước

 

Từ 1917-1923

 Sinh sống và hoạt động tại Pháp

 

Tháng 6-1919

 Gửi đến hội nghị Véc-xai bẻn yêu sách của nhân dân An Nam

- Không được chấp chận

- Có tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa

Tháng 7-1920

 Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin

 Đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam- đi theo con đường cách mạng vô sản

Tháng 12-1920

 Dự đại hội Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

 Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người- từ một người yêu nước trở thành người cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lê-nin và con đường cách mạng vô sản

Năm 1921

 Cùng với một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa

 Góp phần quan trọng trong việc đoàn kết các lực lượng chống chủ nghĩa thực dân và truyền bá chủ nghĩa Mác-lê-nin đến các dân tộc thuộc địa

Tháng 6-1923

 Sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân

  Tiếp tục nghiên cứu, học tập, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê-nin và truyền bá về nước, tiếp tục chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam

Năm 1924

 Dự đại hộ V của Quốc tế Cộng sản

Cuối năm 1924

 Về Quảng Châu ( Trung Quốc)

Tháng 6-1925

 Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

Chuẩn bị về tổ chức tiến tới thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam

 


Bài tập 5 trang 60 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho nhân dân Việt Nam là con đường nào ?

Hướng dẫn làm bài:

Đi theo con đường của Cách Mạng tháng Mười Nga- đi theo con đường cách mạng vô sản.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác