Trang chủ
Bình chọn:
2.4 trên 12 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 17 bài 5 sự cân bằng lực - quán tính Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 5.9: Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng ?...

Bài 5.9 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng ?

A. Trong hình a

B. Trong hình a và b

C. Trong hình c và d

D. Trong hình d

Giải

Chọn D


Bài 5.10 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể làm vật.

A. đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên

B. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại

C. đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều

D. bị biến dạng

Giải

=> Chọn C


Bài 5.11 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) bánh nào ?

A. Bánh trước        

B. Bánh sau

C. Đồng thời cả hai bánh               

D. Bánh trước hoặc bánh sau đều được

Giải

=> Chọn B


Bài 5.12 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng \(\overrightarrow {{F_1}}\) và \(\overrightarrow {{F_2}}\) theo chiều của lực \(\overrightarrow {{F_2}}\). Nếu tăng cường độ của lực \(\overrightarrow {{F_1}}\) thì vật sẽ chuyển động với vận tốc:

A. luôn tăng dần

B. luôn giảm dần

C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần

D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần

Giải

=> Chọn D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 5.13, 5.14, 5.15 trang 18 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 18 bài 5 sự cân bằng lực - quán tính Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 5.13: Một ôtô khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Biết lực cản lên ôtô bằng 0,25 lần trọng lượng của xe....

 • Giải bài 5.16, 5.17, 5.18 trang 18, 19 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 18, 19 bài 5 sự cân bằng lực - quán tính Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 5.16: Trên bụng người lực sĩ đặt một tảng đá rất nặng và một chồng gạch. Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. Chồng gạch vỡ tan còn người lực sĩ vẫn bình yên, vô tư. Tại sao ?...

 • Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 20 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 20 bài 6 lực ma sát Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 6.1: Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát ?....

 • Giải bài 6.5, 6,6, 6,7 6,8 trang 20, 21 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 20, 21 bài 6 lực ma sát Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 6.5: Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10000N, nhưng khi đi chuyển động thẳng đều trên đường sắt thì chỉ cần một lực kéo 5000N....

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác