Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 53 bài 20 nguyên tử,phân tử chuyển động hay đứng yên Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 20.1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?...

Bài 20.1 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.

B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian

C. Sự tạo thành gió

D. Đường tan vào nước

Giải

=> Chọn C. Sự tạo thành gió


Bài 20.2 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

A. Khối lượng của vật        

B. Trọng lượng của vật

C. Cả khôi lượng lẫn trọng lượng của vật

D. Nhiệt độ của vật

Giải

Chọn D. Nhiệt độ của vật


Bài 20.3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?

Giải

Đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh do các phân tử chuyển động nhanh hơn


Bài 20.4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích tại sao?

Giải

Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa do các phân tử chuyển động không ngừng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác