Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 45 bài 16 cơ năng Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 16.1: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?...

Bài 16.1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt sắt.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Giải

=> Chọn C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.


Bài 16.2 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động :

Ngân nói : “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”. Hằng phản đối : “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu”.

Hỏi ai đúng, ai sai ? Tại sao ?

Giải

Ngân nói đúng, nếu lấy cây bên đường làm môc chuyển động. 

Hằng nói đúng, nếu lấy toa tàu làm mốc chuyển động


Bài 16.3 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào?

Giải

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung. 

Đó là thế năng.


Bài 16.4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì?

Giải

Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng của búa.

Đó là động năng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác