Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.2 trên 36 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 3 bài 1 chuyển động cơ học Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 1.1: Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?....

Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

AÔ tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ồ tô đứng yên so với người lái xe.

c. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô chuyến động so với cây bên đường.

Trả lời:

=> Chọn C


Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng ?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước,

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền

Trả lời:

=> Chọn A


Bài 1.3 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói :

a. Ô tô đang chuyển động.                  

b) Ô tô đang đứng yên.

c) Hành khách đang chuyển động,

d) Hành khách đang đứng yên.

Trả lời:

Vật làm mốc

a) Cây cối bên đường 

b) người lái xe                                                                                                    

c) cột điện       

d) ôtô


Bài 1.4 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Khi nói Trái Đất quay quanh Mật Trời ta đã chọn vật nào làm mốc? Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc ?

Giải

- Chọn Mặt Trời làm mốc: Trái Đất quay quanh Mặt Trời

- Chọn Trái Đất làm mốc: Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me