Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Giải bài tập trang 63 bài quãng đường Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi...

1. Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.

2. Một người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi được.

3. Vận tốc của một máy bay là 800 km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15 phút.

4. Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

Bài giải:

1. Tóm tắt

t : 3 giờ, v : 45,6 km/giờ

s : ? km

Bài giải

Quãng đường ô tô đã đi là :

46,5 ⨯ 3 = 139,5 (km)

Đáp số : 139,5 km

2. Tóm tắt

t : 1 giờ 45 phút

v : 36 km/giờ

s : ? km

Bài giải

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là :

36 ⨯ 1,75 = 63 (km)

Đáp số : 63 km

3. Tóm tắt

v : 800 km/giờ

t : 2 giờ 15 phút

s : ? km

Bài giải

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường bay của máy bay là :

800 ⨯ 2,25 = 1800 (km)

Đáp số : 1800km

4.

Bài giải

45 phút = 0,75 giờ

Thời gian ô tô tới địa điểm trả hàng là :

17 giờ - 6 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút = 10,5 giờ

Thời gian thực ô tô đi là :

10,5 giờ - 0,75 giờ = 9,75 giờ

Quãng đường ô tô đi được là :

42 ⨯ 9,75 = 409,5 (km)

Đáp số : 409,5km

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me