Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 9: What are they doing?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 9

UNIT 9. WHAT ARE THEY DOING?

- dictation: bài chính tả

- exercise: bài tập

- listen: nghe

- make: làm

- mask: cái mặt nạ

- paint: tô màu

- paper: giấy

- plane: máy bay

- puppet: con rối

- text: bài đọc

- video: băng/ phim video

- watch: xem, theo dõi

- write: viết

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác