Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 6: Where's your school?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit

UNIT 6. WHERE'S YOUR SCHOOL?

- address: địa chỉ

- district: quận, huyện

- road: đường

- school: trường

- stream: dòng suối

- street: phố, đường phố

- study: học

- village: làng, xã

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me