Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 4: When's your birthday?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 4

UNIT 4. WHEN'S YOUR BIRTHDAY?

- April: tháng Tư

- August: tháng Tám

- date: ngày trong tháng ( ngày, tháng)

- December: tháng Mười Hai

- January: tháng Giêng

- July: tháng Bảy

- June: tháng Sáu

- March: tháng Ba

- May: tháng Năm

- November: tháng Mười Một

- October: tháng Mười

- September: tháng Chín

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me