Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 3: What day is it today?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 3

UNIT 3. WHAT DAY IS IT TODAY?

- Friday: thứ Sáu

- guitar: đàn ghi ta

- have (English) : học (môn tiếng Anh)

- Monday: thứ Hai

- Saturday: thứ Bảy

- Sunday: chủ nhật

- Thursday: thứ Năm

- today: hôm nay

- Tuesday: thứ Ba

- Wednesday: thứ Tư

- weekend: cuối tuần

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me