Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 2: I'm from Japan

- Học cách làm thẻ tên. Nói về thành phố và quốc gia.

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

 Click tại đây để nghe:

j             Japan                   I'm from Japan. Tôi đến từ Nhật Bản.

V          Vietnamese            I'm Vietnamese. Tôi là người Việt Nam.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

 

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn. 

1. b    2. a

Bài nghe:

1. Hi. I'm Akiko. I'm from Japan. I'm Japanese.

2. Hello. My name's Quan. I'm from Viet Nam.

3. Let’s chant.

 Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát ca.

What nationality are you?

Quốc tịch của bạn là gì?

Hello. What's your name? My name's Mai.

Where are you from? I'm from Viet Nam. Viet Nam.

Where in Viet Nam? Ha Noi. Ha Noi.

What nationality are you? Vietnamese. Vietnamese.

Xin chào. Tên bạn là gì? Tên tôi là Mai.

Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Việt Nam. Việt Nam.

Ở đâu tại Việt Nam? Hà Nội.  Hà Nội.

Quốc tịch của bạn là gì? Người Việt Nam. Người Việt Nam.

Hello. What's your name? My name's Akiko.

Where are you from? I'm from Japan. Japan.

Where in Japan? Tokyo. Tokyo.

What nationality are you? Japanese. Japanese.

Xin chào. Tên bạn là gì? Tên tôi là Akiko.

Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Nhật Bản. Nhật Bản.

Ở đâu tại Nhật Bản? Tokyo. Tokyo.

Quốc tịch của bạn là gì? Người Nhật Bản. Người Nhật Bản.

4. Read and complete.

 

Đọc và hoàn thành.

 Xin chào. Mình tên là Akiko. Mình đến từ Tokyo, Nhạt Bản. Mình là người Nhật Bản. Bây giờ mình ở Hà Nội. Mình có nhiều bạn bè. Họ đến nhiều quốc gia khác nhau. Tony đến từ Sydney, Úc. Cậu đấy là người Úc. Linda đến từ Luân Đôn, Anh. Cô đấy là người Anh. Tom đến từ New York, Mỹ. Cậu đấy là người Mỹ.

Name

(Tên)

City

(Thành phố)

Country

(Quốc gia)

Nationality

(Quốc tịch)

Akiko

Tokyo

Japan (Nhật Bản)

Japanese (Người Nhật Bản)

Tony

Sydney

Australia (úc)

Australian (Người Úc)

Linda

London

England (Anh)

English (Người Anh)

Tom

New York

America (Mỹ)

American (Người Mỹ)

5. Write about you.

 

Viết về em. 

Quan: Hi. My name is Quan. What is your name?

Quân: Xin chào. Mình tên là Quân. Bạn tên là gì?

You: (1) My name is Phuong Trinh.

Bọn: (1) Mình tên là Phương Trinh.

Quan: Where are you from?

Quân: Bạn đến từ đâu?

You: (2) I'm from Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Bạn: (2) Mình đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quan: What nationality are you?

Quân: Quốc tịch của bạn là gì?

You: (3) I'm Vietnamese.

Bạn: (3) Mình là người Việt Nam.

6. Project.

 

Dự án. 

Chọn một quốc gia: Úc/Mỹ/Anh/Nhật Bản/Ma-lai-xi-a/Việt Nam. Làm một thẻ tên (name card) và vẽ lá cờ. Sau đó đưa chúng cho cả lớp xem.

Name: Phuong Trinh

Name: John

Tên: Phương Trinh

Tên: John

Country: Viet Nam

Country: England

Quốc gia: Việt Nơm

Quốc gia: Anh

City: Ho Chi Minh

City: Manchester

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác