Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 116 bài quy đồng mẫu số các phân số SGK Toán 4. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số...

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{5}{6};\frac{1}{4}\)             b) \(\frac{3}{5};\frac{3}{7}\)           c) \(\frac{9}{8};\frac{8}{9}\)

Giải

 

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

\(\frac{7}{5}\) và \(\frac{8}{11}\)          b) \(\frac{5}{12}\) và \(\frac{3}{8}\)               c) \(\frac{17}{10}\) và \(\frac{9}{7}\)

Giải

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác