Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 58 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 117 bài quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số...

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

- Xác định MSC

- Tìm thương MSC và mẫu số của phân số kia

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số  là MSC

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số

\(\frac{7}{9}\) và \(\frac{2}{3}\)               b) \(\frac{4}{10}\) và \(\frac{11}{20}\)               c) \(\frac{9}{25}\) và \(\frac{16}{75}\)

Giải

a) \(\frac{7}{9}\) và \(\frac{2}{3}\)     quy đồng giữ nguyên mẫu số thành:

\(\frac{2}{3}=\frac{2 X 3 }{3×3}=\frac{6}{9}\) giữ nguyên \(\frac{7}{9}\)

b) \(\frac{4}{10}\) và \(\frac{11}{20}\)  quy đồng mẫu số thành:

\(\frac{4}{10}=\frac{4 × 2}{10 × 2}=\frac{8}{20}\) giữ nguyên \(\frac{11}{20}\)

  c) \(\frac{9}{25}\) và \(\frac{16}{75}\) quy đồng mẫu số thành

\(\frac{9}{25}=\frac{9 × 3}{25×3}=\frac{27}{75}\) giữ nguyên \(\frac{16}{75}\)

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 3. Viết các phân số lần lượt bằng \(\frac{5}{6};\frac{9}{8}\) và mẫu số chung là 24

Giải

+ Xét \(\frac{5}{6}\) ta có: 24 : 6 = 4 nên

\(\frac{5}{6}= \frac{5×4}{6×4}=\frac{20}{24}\)

+ Xét \(\frac{9}{8}\). Ta có 24 : 8 = 3 nên:

\(\frac{9}{8}=\frac{9×3}{8×3}=\frac{27}{24}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác