Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 60 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 128, 129 bài luyện tập SGK Toán 4 Câu 1: Tính (theo mẫu)...

Bài 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu: \(3+\frac{4}{5}= \frac{3}{1}+\frac{4}{5}= \frac{15}{5}+\frac{4}{5} = \frac{19}{5}\)

Ta có thể viết gọn như sau: \(3+\frac{4}{5}= \frac{15}{5}+\frac{4}{5} = \frac{19}{5}\)

a)  \(3+\frac{2}{3}\)           b) \(\frac{3}{4}+5\)        c) \(\frac{12}{21}+2\)

Giải

a) \(3+\frac{2}{3}= \frac{9}{3}+\frac{2}{3}=\frac{11}{3}\)

b) \(\frac{3}{4}+5 =\frac{3}{4}+ \frac{20}{4 }=\frac{23}{4}\)

c) \(\frac{12}{21}+2 = \frac{12}{21}+\frac{42}{21}=\frac{54}{21}\)

Bài 2: Tính chất kết hợp:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

(\(\frac{3}{8}+\frac{2}{8}\))+ \(\frac{1}{8}\) = ...;         \(\frac{3}{8}\) + (\(\frac{2}{8}+\frac{1}{8}\))  =

     (\(\frac{3}{8}+\frac{2}{8}\))+ \(\frac{1}{8}\)  ....\(\frac{3}{8}\) + (\(\frac{2}{8}+\frac{1}{8}\))  

Giải

(\(\frac{3}{8}+\frac{2}{8}\))+ \(\frac{1}{8}\) =  \(\frac{6}{8}\) ;                   \(\frac{3}{8}\) + (\(\frac{2}{8}+\frac{1}{8}\))  = \(\frac{6}{8}\)

(\(\frac{3}{8}+\frac{2}{8}\))+ \(\frac{1}{8}\)  = \(\frac{3}{8}\) + (\(\frac{2}{8}+\frac{1}{8}\))  

Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài \(\frac{2}{3}\)m, chiều rộng \(\frac{3}{10}\)m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật :

\(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{20}{30}+\frac{9}{30}= \frac{29}{30}\) (m)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác