Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 131 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính...

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}\);                    b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}\);  

c) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) ;                   d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}\)

Giải

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}= \frac{8}{12}+ \frac{15}{12}= \frac{23}{12}\)

b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}= \frac{24}{40}+\frac{45}{40}=\frac{69}{40}\)

c) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}= \frac{21}{28}-\frac{8}{28}= \frac{13}{28}\)

d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}= \frac{33}{15}-\frac{20}{15}=\frac{13}{15}\)

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}\);                    b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}\);      

c) \(1+\frac{2}{3}\);                       d) \(\frac{9}{2}-3\)

Giải

a) \(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}= \frac{20}{25}+\frac{17}{25}=\frac{37}{25}\)

b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}= \frac{14}{6}-\frac{5}{6}=\frac{9}{6}\)

c) \(1+\frac{2}{3}= \frac{3}{3}+\frac{2}{3}= \frac{5}{3}\)

d) \(\frac{9}{2}-3 = \frac{9}{2}-\frac{6}{2}=\frac{3}{2}\)

Bài 3: Tìm x:

a) \(x+\frac{4}{5} =\frac{3}{2}\)                 b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)

c) \(\frac{25}{3} -x=\frac{5}{6}\)

Giải

a) \(x+\frac{4}{5} =\frac{3}{2}\)                                 b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)   

\(x = \frac{3}{2} -\frac{4}{5} =\frac{7}{10}\)                             \(x=\frac{11}{4}-\frac{3}{2}=\frac{5}{4}\)

 

c) \(\frac{25}{3} -x=\frac{5}{6}\)

    \(x= \frac{25}{3} -\frac{5}{6}= \frac{45}{6}\)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \(\frac{12}{17} +\frac{19}{17}+\frac{8}{17}\);             b) \(\frac{2}{5} +\frac{7}{12}+\frac{13}{12}\)

Giải

a) \(\frac{12}{17} +\frac{19}{17}+\frac{8}{17}= \frac{12}{17} +\frac{8}{17}+\frac{19}{17} = \frac{20}{17}+\frac{19}{17}= \frac{39}{17}\)

b) \(\frac{2}{5} +(\frac{7}{12}+\frac{13}{12}) = \frac{2}{5} +\frac{20}{12} = \frac{2}{5} +\frac{5}{3}= \frac{6}{15}+\frac{25}{15}= \frac{31}{15}\)

( Ở đây ta sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để thực hiện phép tính hợp lí và nhanh hơn)

Bài 5. Trong giờ học tự chọn lớp 4A có \(\frac{2}{5}\) số học sinh học Tiếng Anh và \(\frac{3}{7}\) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Giải

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

\(\frac{2}{5} +\frac{3}{7}=\frac{29}{35}\) (số học sinh cả lớp)

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác