Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 124 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng...

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Trong các số 5451; 5541; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là:

A. 5451         B. 5514              C.5145              D.5541

B) Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ các viên vi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

A. \({4 \over 8}\)             B. \({3 \over 4}\)          C. \({1 \over 8}\)      D. \({3 \over 8}\)

c) Phân số \({5\over 9}\) bằng phân số nào dưới đây:

A. \({10 \over 27}\)            B. \({15 \over 18}\)             C. \({15 \over 27}\)            D. \({20 \over 27}\)

d) Trong các phân số \({9 \over 8};\,\,\,{9 \over 9};\,\,\,{8 \over 8};\,\,\,{8 \over 9}\) phân số nào bé hơn 1?

A. \({9 \over 8}\)           B. \({9 \over 9}\)             C. \({8 \over 8}\)               D. \({8 \over 9}\)

Giải

a) Khoanh tròn vào C;     b) Khoanh tròn vào D;   C) Khoanh tròn vào C

d) Khoanh tròn vào D

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

53867 + 49608            b) 482 x 307

c) 864752 - 91846             d) 18490 : 215

Giải

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 5cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng hình chữ nhật

a) Giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau?

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bình hành AMCN?

Giải

Các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN nên chúng song song và bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

12 x 5 = 60 cm

vì trung điểm N là trung điểm của cạnh DC nên độ dài đoạn thẳng NC là: 

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình bình hành AMCN bằng:

6 x 5 = 30cm

  Ta có: 60 : 30 = 2 (lần)

Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình bình hành AMCN.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác