Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 7: Artificial intelligence

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 29 Unit 7 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

Work in groups of four. Do some research on one of the following topics.

(Làm việc theo nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.)

- a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance functions, its cost, where it is used, its popularity, etc.

- a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (actor and actresses), setting, and ratings

Tạm dịch:

- Một loại robot đang được sử dụng trong các lĩnh vực như giải trí, y tế và công nghiệp: chức năng của nó, chi phí của nó, nơi nó được sử dụng, độ phổ biến của nó, vv

- Một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng về trí thông minh nhân tạo: tiêu đề, tóm tắt cốt truyện, nhân vật, diễn viên (nam diễn viên và nữ diễn viên), bối cảnh, và xếp hạng

Then present the results of your research to the class. Include some video clips and relevant captioned pictures in your presentation.

(Sau đó trình bày các kết quả nghiên cứu của mình trước lớp. Bao gồm một số video clip và hình ảnh có phụ đề có liên quan trong bài trình bày của bạn.)


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me