Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10

Chương 4: Phân bào

Giải bài tập trang 80 bài 19 giảm phân SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 91 SGK Sinh học lớp 10

    Giải bài tập trang 91 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển...

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Sinh học 10

    Giải bài tập trang 94 bài 23 quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật SGK Sinh học 10. Câu 1: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?...

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác