Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Giải bài tập trang 109 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau ...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác