Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Giải bài tập trang 91 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Sinh học 10

  Giải bài tập trang 94 bài 23 quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật SGK Sinh học 10. Câu 1: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 101 bài 25 sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 105 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 105 bài 26 sinh sản của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 109 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau ...

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác