Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Giải câu hỏi lí thuyết trang 127, 128 bài 43 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Trong chương trình Sinh học 6 em đã được học quá trình quang hợp ...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 126 SGK Sinh học 9

Trong chương trình Sinh học 6  em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở môi trường nhiệt độ như thế nào?

Gợi ý làm bài:

Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ từ 20-30oC. Cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0oC) hoặc quá cao (40oC)


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 127 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng hằng nhiêt theo mẫu bảng 43.1

Bảng 43.1. Các sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt.

Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống
Sinh vật biến nhiệt

- Vi khuẩn cố định đạm   - Cây lúa                        - Ếch                             - Rắn hổ mang

- Rễ cây họ đậu                 - Ruộng lúa                       - Hồ, ao, ruông lúa, đàm lầy.                                   - Cánh đồng lúa, rừng,…
Sinh vật hằng nhiệt - Chim bồ câu                 - Chó                             - Trâu - Vườn cây                         - Trong nhà                       - Quanh nhà

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 128 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2

Gợi ý làm bài:

Bảng 43.2. Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường.

Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống
Thực vật ưa ẩm

- Cây lúa nước            

- Cây cói                    

- Cây thài lài                

- Cây ráy

- Ruộng lúa                    

- Bãi ngập ven biển        

-Dưới tán rừng                

- Dưới tán rừng

Thực vật chịu hạn

- Cây xương rồng        

- Cây thuốc bỏng        

- Cây phi lao                

-Cây thông

- Bãi cát                        

- Trong vườn                  

- Bãi cát ven biển          

-Trên đồi

Động vật ưu ẩm

- Ếch                          

-Ốc sen                      

- Giun đất

- Hồ, ao                        

- Trên thân cây              

- Trong đất

Động vật ưu khô

- Thằn lằn                  

-Lạc đà

- Vùng cát khô              

- Sa mạc

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác