Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập GDCD 9

Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 45, 47 SGK GDCD lớp 9. Câu 1: Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh...

Trả lời gợi ý Bài 13 trang 45 SGK GDCD lớp 9

a)  Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh ?

Trả lời       

Những hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước về kinh doanh như:

+ Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;

+ Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;

+ Buôn lậu, trôn thuế;

+ Sản xuất, buôn bán hàng giả...

b) Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh ?

Trả lời       

Là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tể chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

c) Theo em, tại sao Nhà nước ta lại quy định các mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng ?

Trả lời       

- Các mức thuế chênh lệch nhau vì lí do Nhà nước ta khuyến khích sản xuất trong nước và xuất khẩu hàng hoá.

- Khuyến khích phát triển đối với những ngành, những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân (miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp).

- Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân (đánh thuế rất cao).Giải bài tập Bài 13 trang 47 SGK GDCD lớp 9

1. Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết.

Trả lời       

-  Kinh doanh hàng dược phẩm;

-  Kinh doanh vật liệu xây dựng;

-  Kinh doanh hàng hoá mĩ phẩm;

-  Kinh doanh lương thực, thực phẩm;

-  Kinh doanh sản xuất hàng tiêu dùng;

-  Kinh doanh xe đạp, xe gắn máy;

-  Kinh doanh hàng điện lạnh...

2. Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?

Trả lời       

Bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, bà H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, bà đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hành bà có 12 mặt hàng.

3. Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.

a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;

b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;

c)  Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;

d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;

đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;

e)  Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

Trả lời       

- Em đồng ý với ý kiến: (c), (đ), (e)

Bởi vì những ý kiến đó là thực hiện đúng những quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh của công dân và nghĩa vụ đóng thuế mà pháp luật quy định.

- Em không đồng ý với ý kiến: (a), (b), (d)

Bởi vì công dân không được phép kinh doanh những mặt hàng Nhà nước cấm; dù buôn bán nhỏ cũng phải đăng kí kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác