Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Tin học 9

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 97 SGK Tin học 9. Câu 1: Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu...

Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu

Trả lời:

Mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu:

- Dùng để minh họa nội dung dạng văn bản;

- Làm cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động;


Câu 2. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu

Trả lời:

Các bước để chèn hình ảnh vào một trang chiếu của PowerPoint:

 1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào;

 2. Chọn lệnh Insert ⟶ Picture ⟶  From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện. Xử lí hộp thoại

 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in;

 4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert.


Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Trả lời:

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

- Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu;

- Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.


Câu 4. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của ảnh kia. tại sao? Nếu muốn hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng một trang chiếu, em cần thực hiện thao tác gì?

Trả lời:

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, ta thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Bởi vì, chúng chồng đè lên nhau. Để hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng trang chiếu. em cần thực hiện thao tác thay đổi kích thước cua hai hình ảnh đó.


Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tạo bài trình chiếu gốm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu

Trả lời:

a) Trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 2;

- Nếu em sử dụng nút lệnh Copy  và Paste  để sao chép trang chiếu thì ngay sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện một trang chiếu giống trang chiếu số 1;

- Nếu sử dụng các nút lệnh Cut  và Paste  để di chuyển trang chiếu thì sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện trang chiếu số 1 nghĩa là vị trí của hai trang chiếu được đổi nhau.

b) Trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Em hãy thực hiện việc sao chép (hoặc di chuyển) trang chiếu và tự đưa ra nhận xét cho riêng mình. Em lưu ý rằng bài trình chiếu có 4 trang chiếu. Khi thực hiện các lệnh sao chép hoặc di chuyển thì vị trí các trang chiếu sẽ khác nhau.


Câu 6. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em. Hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè

Trả lời:

Lưu ý: Để chèn hình ảnh vào các trang chiếu em cần phải chọn mẫu bố trí có dạng hình ảnh (hình dưới) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me