Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

1. Read the dialogue, 2. Now take tu s to make similar dialogues. Use the adjectives in the table

SPEAK.

1. Read the dialogue. 

(Hãy đọc hội thoại.)

Hoa: This person is short and thin.

        She has long blond hair.

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.

Dịch bài:

Hoa:   Người này thấp và gầy. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

Lan:   Là Mary phải không?

Hoa:   Đúng vậy.

2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table.

(Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây.)

Hướng dẫn giải:

a.

A:  This person is tall and thin. He has short black hair.

B:  Is this Van?

A:  Yes.

b.

A:  This person is short and fat. He is bald.

B:  Is this Mr. Lai?

A:  Yes.

c.

A:  This person is tall and slim. She has long dark hair.

B:  Is this Miss Lien?

A:  Yes.

d.

A:  This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B:  Is this Ann?

A:  Yes.

e.

A:   This person is tall and thin. He has short dark hair.

B:   Is this Mr. Khoi?

A:   Yes.

f.

A:   This person is tall and slim. She has long fair hair.

B:   Is this Mary?

A:   Yes

Tạm dịch:

ngoại hình

 

tóc

cao

thấp

béo

 

mảnh mai

gầy

 

dài

ngắn

 

thẳng

xoăn

hói

đen

vàng

nâu

 

a.

A: Người này cao và gầy. Cậu ấy có mái tóc đen và ngắn.

B: Đây có phải là Văn không?

A: Đúng vậy.

b.

A: Người này rất thấp và mập. Ông ấy bị hói.

B: Đây có phải là ông Lai không?

A: Đúng vậy.

c.

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc đen và dài.

B: Đây có phải là cô Liên không?

A: Đúng vậy.

d.

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc vàng và xoăn.

B: Đây có phải là cô Ann không?

A: Đúng vậy.

e.

A: Người này cao và gầy. Anh ta có mái tóc đen ngắn.

B: Đây có phải là anh Khôi không?

A: Đúng vậy.

f.

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

B: Đây có phải Mary không?

A: Đúng vậy.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me