Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung.

WRITE.

1. Read the information about Tam.

(Hãy đọc thông tin viết về Tâm.)

His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung. He’s tall and thin and has short black hair. He is sociable, humorous and helpful. His best friends are Ba and Bao.

Dịch bài:

Name: Lê Văn Tâm                            Tuổi: 14

Ngoại hình: cao, gầy, tóc đen ngắn

Tính cách: hòa đồng, hài hước, thích giúp đỡ người khác

Địa chỉ: 26 đường Trần Phú, Hà Nội

Gia đình: mẹ, bố, anh trai - Hùng

Bạn bè: Ba, Bảo

Tên cậu ấy là Lê Văn Tâm. Cậu ấy 14 tuổi. Cậu ấy sống ở số 26 đường Trần Phú ở Hà Nội với mẹ, bố và anh trai tên là Hùng. Cậu ấy cao, gầy và có mái tóc đen ngắn. Cậu ấy dễ gần, hài hước và thích giúp đỡ người khác. Những người bạn thân nhất của cậu ấy là Ba và Bảo.

2. Fill in a similar form for your partner. Use the following questions as prompts. 

(Hoàn thành mẫu tương tự về bạn của em, dùng những câu hỏi gợi ý sau.)

a) What is his/her name?

b) How old is he/she?

c) What does he/she look like?

d) What is he/she like?

e) Where does he/she live?

f) Who does he/she live with?

g) Who is/are his/her friend(s)?

Hướng dẫn giải:

Name: Nguyen Thu Thuy                 Age: 14

Description: pretty, tall, thin, long black hair

Characters: kind, humorous, friendly

Address: 120 Tran Hung Dao Street, Da Nang

Family: parents, elder sister and younger brother, Huong and Son

Friend: Trang, Ha

Tạm dịch:

Name: Nguyễn Thu Thủy               Tuổi: 14

Ngoại hình: xinh xắn, cao, gầy, tóc đen dài

Tính cách: tốt bụng, hài hước, thân thiện

Địa chỉ: 120 đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

Gia đình: bố mẹ, chị gái và em trai – Hương và Sơn

Bạn bè: Trang, Hà


3. Now write a paragraph about your partner.

(Hãy viết thành đoạn về bạn của em.)

Hướng dẫn giải:

Her name's Nguyen Thu Suong. She’s 14 years old. She lives at 120 Tran Hung Dao Street in Da Nang with her parents, her elder sister and her younger brother, Huong and Son. She’s pretty. She’s tall and thin and has long black hair. She is very kind, humorous and friendly. Her best friends are Trang and Ha.

Tạm dịch:

Tên cô ấy là Nguyễn Thu Thủy. Cô ấy 14 tuổi. Cô ấy sống ở 120 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng với cha mẹ, chị gái và em trai, Hương và Sơn. Cô ấy rất xinh xắn. Cô ấy cao, gầy và có mái tóc đen dài. Cô ấy rất tốt bụng, hài hước và thân thiện. Những người bạn thân nhất của cô ấy là Trang và Hà.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me