Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 17 bài luyện tập chung về tính diện tích Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2.Câu 1: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó...

1. Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.

2. Một mảnh đất có kích thước như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài giải:

1.

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

Bài giải

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (1) :

40 ⨯ (40 + 30) = 2800 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (2) :

40 ⨯ (60,5 – 40) = 820 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình bên là :

2800 + 820 = 3620 (m2)

Đáp số : 3620m2

2.

Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (1) :

50 ⨯ 20,5 = 1025 (m2)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (2) :

10 ⨯ 40,5 = 405 (m2)

Diện tích mảnh đất hình bên là :

1025 + 405 = 1430 (m2)

Đáp số : 1430m2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me